Novidades

+
29/11/2022

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG núm.

+
29/11/2022

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 21 de setembro de 2022 (DOG núm.

+
29/11/2022

Resolución do 28 de novembro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por promoción interna nos corpos de Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector (código de procedement

+
29/11/2022

Resolución do 29 de novembro de 2022 do tribunal designado pola Resolución do 13 de setembro de 2022 (DOG núm.

+
24/11/2022

A próxima edición do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas será o vindeiro 14 de decembro de 2022 en horario de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 17:30.

+
23/11/2022

Resolución do Tribunal designado pola Orde do 21 de setembro de 20

+
23/11/2022

Resolución da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se acumulan prazas do proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

+
23/11/2022

Resolución da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de destinos do proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local, escala básica, categoría de

+
23/11/2022

Resolución da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de destinos do proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local, escala básica, categoría de p

+
21/11/2022

No prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública da relación definitiva das persoas que superaron o curso formativo, cuxos datos se recompilarán desagregados por sexo, as persoas aspirantes incluíd