Homologación de cursos - Códigos para o impreso de taxas

O procedemento de homologación de cursos pola Agasp está regulado no Decreto 59/2012, de 19 de xaneiro, polo que se establecen as condicións, e o procedemento para a homologación pola Academia Galega de Seguridade Pública de cursos impartidos por outras entidades (DOG núm. 26, 7 de febreiro de 2012) e a Orde do 6 de outubro de 2020 que o desenvolve (DOG núm. 209. 16 de outubro de 2020).

TAXAS

Códigos

Consellería: 04 Presidencia, Administracións Pública e Xustiza

Delegación: 13 Servizos Centrais

Servizo de: 19 Academia Galega de Seguridade Pública

Taxa: 305000 Homologación de actividades formativas en materia de seguridade             

Importe

Homologación de actividades formativas en materia de seguridade:                85,75 €

Impresos

  • Dispoñibles nos rexistros administrativos da Xunta de Galicia.
  • Tamén no seguinte acceso da páxina web da Xunta de Galicia:

Acceso