Seguridade privada

Desde o ano 2012, a Agasp é centro de formación autorizado para o persoal de Seguridade Privada.

O artigo 4.1 da lei 1/2007, da Agasp, indica que entre outras funcións formativas da Academia, atópase a de formar ao persoal de seguridade privada. Por iso anualmente realízanse xornadas de interese xeral para este colectivo e aténdese as súas demandas, onde o sector privado non pode alcanzar, dando así un servizo integral dentro da seguridade pública de Galicia.

Instagram

Material
multimedia