Intervención con menores

Código:

231132

Data de inscrición:

17/04/2023 - 04/05/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

4

Prazas:

0

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

05/05/2023 - 05/05/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Horario:

De 10.00 a 14.00 horas

Días:

05.05.2023 en horario de 10.00 a 14.00 horas

Contido:

- Xurisdición penal de menores: problemática policial e xudicial.
- Educar a mellor prevención: saúde mental infanto-xuvenil e aspectos relevantes na educación e trato dos menores

Destinatarios:

- Auxiliar de información e primeiros auxilios en EAN
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl
- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Control de Acceso
- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Técnicos de emerxencias
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Outros profesionais e voluntarios de Protección Civíl e Emerxencias
- Outros Destinatarios
- Persoal de PC e Emerxencias da Xunta de Galicia
- Corpos de Policía Local
- Socorrista
- Seguridade privada
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias
- Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galicia
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia
- Xustiza

Destinatarios específicos:

Persoal das forzas e corpos de seguridade, xudicatura, Ministerio Fiscal e demais per-soal interesado.

Inscrición:

03.05.2023

Requests:

3. Solicitudes de participación.
a) O persoal que desexe participar no curso convocado nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp http://agasp.xunta.galNon se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.
b) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de partici-par en ningún outro curso durante o prazo dun ano, computado desde o momento en que se detecte o feito.
c) É obrigatorio consignar no formulario de solicitude un número de teléfono móbil e un correo electrónico co fin de poder realizar as notificacións necesarias.
d) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correc-tamente os datos necesarios para realizar o proceso selectivo do alumnado, que non se axusten ao formulario de solicitude ou que sexan presentadas fóra de prazo.