Xornadas de

Xornadas de

Procesos Selectivos

O decreto 115/2017, do 17 de novembro (modificado polo decreto 20/2019), regula a cooperación entre a Xunta de Galicia e os concellos galegos na selección do persoal dos seus Corpos da Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares da Policía Local.

A través de convenios nos cales os concellos ceden a competencia na selección da Policía Local á Xunta de Galicia, que convoca os diferentes procesos selectivos conforme a demanda existente e de acordo co establecido no referido decreto 115/2017.

Instagram

Novidades

Imaxes

Realizado o 30 de novembro de 2017.