Novidades

+
20/03/2020

Resolución da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e da Academia Galega de Seguridade Pública da Xunta de Galicia no ámbito da coordinación de medidas para dispor da listaxe de colaboración para a contratación, por parte dos Concellos, de auxiliares de policía local.

+
13/03/2020

Resolución da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se dispón a suspensión temporal da actividade académica docente.

+
21/02/2020

No Diario Oficial de Galicia do día 21 de febreiro de 2020 saen publicadas varias convocatorias de cursos para os servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e servizos municipais de protección civil e emerxencias .

+
21/02/2020

No Diario Oficial de Galicia do día 21 de febreiro de 2020 saen publicadas varias convocatorias de cursos para as persoas integrantes de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil.

Pódense consultar os cursos convocados e os seus códigos no arquivo adxunto

+
09/12/2019

O pasado mercoles 27 de novembro de 2019 o Instituto Galego das Cualificacións da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral publicou no DOG a convocatoria para o ano 2020 , no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, do procedemento para a avaliación das competencias profesionais adquir

+
26/10/2019

O acto terá lugar o sábado 26 de outubro no Salón de Actos da Agasp.