Novidades

+
30/06/2020

Portas de chamamento para o desenvolvemento do 2ºexercicio (proba de coñecementos), persoal convocado ao 3º exercicio (proba de galego) e nova relación de postos do proceso selectivo unitario de auxiliares de policía local:

+
26/06/2020

Resolución do 26 de xuño de 2020, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocados pola Orde do 25 de maio de 2020, pola que se fai pública a listaxe de aptos na primeira proba e se convoca ás persoas declaradas aptas par

+
03/06/2020

Reanúdase o prazo para a presentación de solicitudes da convocatoria das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocada a través da resolución do 27 de febreiro de 2020 (DOG núm.

+
20/03/2020

Resolución da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e da Academia Galega de Seguridade Pública da Xunta de Galicia no ámbito da coordinación de medidas para dispor da listaxe de colaboración para a contratación, por parte dos Concellos, de auxiliares de policía local.

+
13/03/2020

Resolución da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se dispón a suspensión temporal da actividade académica docente.