Novidades

+
18/05/2021

No arquivo anexo publicase unha nota informativa sobre as datas nas que se publicará a listaxe de persoas que superaron o proceso selectivo xunto coa listase de reserva, nas que se realizará a sesión presencial de elección de praza e nas que comenzará o curso selectivo.

+
16/05/2021

Resolución do 16 de maio de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocados pola Orde do 29 de marzo de 2021, pola que se fai pública a listaxe de pe

+
13/05/2021

Resolución do 11/05/2021 do tribunal designado pola Orde do 31/03/2021, que deberá cualificar o proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, quendas de acceso por promoción interna e mobilidade, pola que se resolven as alegacións, se publican as cualificacións definitiv

+
12/05/2021

No arquivo anexo publícanse as datas e as quendas de chamamento para a realizacion das probas físicas do proceso selectivo para auxiliares de policía local. 

Desenvolvemento das probas físicas:

+
07/05/2021

Nota do tribunal cualificador do proceso selectivo na que se informa sobre o lugar, data, horarios e outros aspectos dos distintos exercicios

+
30/04/2021

Resolución do 30/04/2021 do tribunal designado pola Orde do 31/03/2021, que deberá cualificar o proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, quendas de acceso por promoción interna e mobilidade, pola que se publica como Anexo I a esta resolución,  a listaxe de persoas a

+
16/04/2021

- Resolución do 9 de abril de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o acceso aos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por