Novidades

+
12/05/2021

No arquivo anexo publícanse as datas e as quendas de chamamento para a realizacion das probas físicas do proceso selectivo para auxiliares de policía local. 

Desenvolvemento das probas físicas:

+
07/05/2021

Nota do tribunal cualificador do proceso selectivo na que se informa sobre o lugar, data, horarios e outros aspectos dos distintos exercicios

+
30/04/2021

Resolución do 30/04/2021 do tribunal designado pola Orde do 31/03/2021, que deberá cualificar o proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, quendas de acceso por promoción interna e mobilidade, pola que se publica como Anexo I a esta resolución,  a listaxe de persoas a

+
16/04/2021

- Resolución do 9 de abril de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o acceso aos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por

+
10/07/2020

Listaxe de persoal convocado para o 3º curso básico de auxiliares de policía local que se desenvolverá os días 14, 15 e 16 de xullo de 2020 en horario de 10.00 a 14.30 e de 15.30 a 20.30 horas, na sede da AGASP no concello da Estrada.

+
06/07/2020

Na sesión que tivo lugar o día 6 de xullo de 2020 o tribunal nomeado pola Orde de 12 de xuño de 2020 (DOG de 23 de xuño de 2020) designado para xulgar o proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliares de policía local, de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

+
02/07/2020

Listaxe de persoal convocado para o 2º curso básico de auxiliares de policía local que se desenvolverá os días 6, 7 e 8 de xullo de 2020 en horario de 10.00 a 14.30 e de 15.30 a 20.30 horas, na sede da AGASP no concello da Estrada.

+
02/07/2020

Listaxe de persoal convocado para o 1º curso básico de auxiliares de policía local que se desenvolverá os días 3, 4 e 5 de xullo de 2020 en horario de 10.00 a 14.30 e de 15.30 a 20.30 horas, na sede da AGASP no concello da Estrada.