Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2023

Data de publicación: 30/11/2023
NOTA INFORMATIVA do tribunal do proceso de acceso por oposición libre nos corpos de PL de Galicia, escala básica, categoría de policía

Prema no seguinte enlace para a visualización do documento:

  1. NOTA INFORMATIVA
Data de publicación: 30/11/2023
NOTA INFORMATIVA do tribunal do proceso de acceso por oposición libre nos corpos de PL de Galicia, escala básica, categoría de policía

Prema no seguinte enlace para a visualización do documento:

  1. NOTA INFORMATIVA
Data de publicación: 30/11/2023
NOTA INFORMATIVA do tribunal do proceso de acceso por oposición libre nos corpos de PL de Galicia, escala básica, categoría de policía

Prema no seguinte enlace para a visualización do documento:

  1. NOTA INFORMATIVA
Data de publicación: 09/11/2023

Resolución do 9 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se fan públicas as datas de realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física).

A listaxe de aspirantes convocados á realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física) pode consultarse no seguinte anexo: 

 

Data de publicación: 09/11/2023

Resolución do 9 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se fan públicas as datas de realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física).

A listaxe de aspirantes convocados á realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física) pode consultarse no seguinte anexo: 

 

Data de publicación: 09/11/2023

Resolución do 9 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se fan públicas as datas de realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física).

A listaxe de aspirantes convocados á realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física) pode consultarse no seguinte anexo: 

 

Data de publicación: 03/11/2023

Resolución do 3 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se apraza a realización do terceiro exercicio, correspondente as probas de aptitude física.

Data de publicación: 03/11/2023

Resolución do 3 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se apraza a realización do terceiro exercicio, correspondente as probas de aptitude física.

Data de publicación: 03/11/2023

Resolución do 3 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se apraza a realización do terceiro exercicio, correspondente as probas de aptitude física.

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais