Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2021

No DOG núm. 204 do 22 de outubro de 2021 publícase a ORDE do 5 de outubro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso.

No BOE núm. 259 do 29 de outubro de 2021 publícase a Resolución do 14 de outubro de 2021, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, referente á convocatoria de prazas de Policía Local en distintos concellos.

Prazo de presentación de solicitudes: do 2 ao 29 de novembro de 2021, ambos inclusive

Prazas ofertadas:

 • Acceso libre: 29
 • Concurso: 3

Distribución das prazas por concello:

1.- Prazas quenda de acceso libre

 • A Coruña: 2
 • A Illa de Arousa:  1
 • A Pobra de Trives:  2
 • Betanzos:  1
 • Narón:  2
 • Ortigueira:  1
 • Ponteareas:  2
 • Pontevedra: 5
 • Porto do Son:  3
 • Tui:  4
 • Valdoviño:  1
 • Vilagarcía de Arousa:  4
 • Viveiro:  1

2.- Prazas quenda de concurso

 • A Coruña:  2
 • Tui:  1

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2021 pola que se modifica o número de prazas incluídas no proceso selectivo convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de concurso, e se amplía o prazo de presentación de solicitudes da quenda de concurso.

 

Faise publica a data do primeiro e segundo exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso.

2020

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda de concurso.

 

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 149 de 5 de agosto de 2021 a resolución de 28 de xullo de 2021  pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de concurso.

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 149 de 5 de agosto de 2021 a resolución de 28 de xullo de 2021  pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de concurso.

Resolución do 20 de maio de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso, convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020  (DOG núm. 137, do 10 de xullo) pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes que resultaron aptas no proceso por orde decrecente de puntuación, e a listaxe de reserva por orde decrecente de puntuación.

Para visualizar as listaxes prema nos seguintes enlaces:

Resolución do 24 de maio de 2021 da Dirección xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de acceso libre, do proceso selectivo para o ingreso e acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de policía

 

 

Resolución do 20 de maio de 2021 da Dirección xeral da Academia Galega de Seguridade Pública de convocatoria á elección de praza do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre.

Data: 21 de maio de 2021

Hora: 16.00 horas

Lugar: Salón de actos da AGASP (Avda. da Cultura, s/n, 36680 A Estrada)

Persoal convocado á reunión presencial para a elección de praza:

Anexo I: listaxe de persoas aspirantes que resultaron aptas no proceso, por orde decrecente de puntuación

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais