Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2019

Listaxe de persoas aspirantes que resultaron aptas no proceso e listaxe de reserva

Resolución do 10 de febreiro de 2020 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 31 de maio de 2019 de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG núm. 115, do 19 de xuño) pola que se publica a relación de persoas aprobadas e a listaxe de reserva.

Para visualizar as listaxes respectivas prema nos seguintes enlaces:

- Anexo I: listaxe de persoas aspirantes que resultaron aptas no proceso, por orde decrecente de puntuación

- Anexo II: listaxe de reserva por orde decrecente de puntuación

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2019 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de concurso, e se publican as puntuacións obtidas polas persoas admitidas.

Para consultar a listaxe coas puntuacións poden premer nos seguintes enlaces:

Listaxe de persoas declaradas aptas no 4º exercicio (probas psicotécnicas) do proceso selectivo convocado a través da Orde do 31 de maio de 2019 (DOG núm 115, do 19 de xuño) para a selección de 132 prazas da escala básica, categoría de policía, quenda libre dos corpos da policía local de Galicia.

Listaxe de persoas declaradas aptas no 5º exercicio (recoñecemento médico) do proceso selectivo convocado a través da Orde do 31 de maio de 2019 (DOG núm 115, do 19 de xuño) para a selección de 132 prazas da escala básica, categoría de policía, quenda libre dos corpos da policía local de Galicia.

Resolución do 13 de xaneiro de 2020 do tribunal designado para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 31 de maio de 2019 de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG núm. 115, do 19 de xuño )

Resolución de 30 de decembro de 2019, do tribunal designado para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 31 de maio de 2019 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG núm. 115 do 19 de xuño)

Listaxe de persoal convocado para a realización do 5º exercicio (recoñecemento médico)

Listaxe de persoal convocado para a realización do 5º exercicio (recoñecemento médico) do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre.

O 5º exercicio deste proceso selectivo correspondente ao recoñecemento médico realizarase nas instalacións de Cualtis SLU, sitas en:

  • Sede de Santiago de Compostela: Vía Pasteur, 45, Polígono do Tambre, 15890
  • Sede da Coruña: Avenida Fisterra, 265 A, 1º, 15008
  • Sede de Pontevedra: Paseo de Colón, 7, 36002
  • Sede de Vigo: Rúa Padre Seixas, 34 baixo, 36209

Para acceder ao listaxe de persoal convocado para cada sede, con indicación da data e hora previstas, prema nos seguintes enlaces:

INDICACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DO 5ª EXERCICIO (RECOÑECEMENTO MÉDICO)

1. Acudir en xaxún de alomenos 4 horas

                   Se a súa cita é a ultima hora da maña ou pola tarde, pode tomar un almorzo lixeiro 4 horas antes, libre de graxas, lácteos e azucre. A auga non rompe o xaxún.

2. Acudir coas súas  gafas graduadas , no caso de posuílas

3. Se padece algunha enfermidade crónica ou tivo algunha enfermidade importante aporte a información médica correspondente, para completar o seu historial médico.

Resolución do 10 de febreiro de 2020 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 31 de maio de 2019 de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG núm. 115, do 19 de xuño) pola que se publica a relación de persoas aprobadas e a listaxe de reserva.

Resolución do 30 de xaneiro de 2020 do tribunal designado para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 31 de maio de 2019 de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

Resolución do 13 de xaneiro de 2020 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario nos corpos da policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 31 de maio de 2019 (DOG núm. 115, do 19 de xuño) pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais