Convenio tipo para delegar polos concellos na Agasp os procesos selectivos unitarios da Policia Local, auxiliares de Policía Local e vixiantes municipais