Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2022

Data de publicación: 14/10/2022
Listaxe de persoas definitivamente admitidas ao proceso de acceso por oposición libre na categoría de policía e data e lugar do primeiro e segundo exercicio

Listaxe de persoas definitivamente admitidas ao proceso de acceso por oposición libre na categoría de policía e data e lugar do primeiro e segundo exercicio

O Diario Oficial de Galicia do 14/10/2022 publica a Resolución do 11 de outubro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por oposición libre, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso de acceso por oposición libre, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461B).

Data de realización do primeiro e segundo exercicio: 24 de outubro de 2022 ás 10:00

Lugar: Recinto Feiral de Silleda

Resolución do 11 de outubro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por oposición libre, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso de acceso por oposición libre, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461B).

 

Listaxe de persoas definitivamente admitidas con indicación ou non da exención da proba de coñecementos da lingua galega

Resolución do 6 de outubro do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocados pola orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153, do 11 de agosto), pola que se lle da publicidade a diversos acordos.

Data de publicación: 14/10/2022
Listaxe de persoas definitivamente admitidas ao proceso de acceso por oposición libre na categoría de policía e data e lugar do primeiro e segundo exercicio

Listaxe de persoas definitivamente admitidas ao proceso de acceso por oposición libre na categoría de policía e data e lugar do primeiro e segundo exercicio

O Diario Oficial de Galicia do 14/10/2022 publica a Resolución do 11 de outubro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por oposición libre, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso de acceso por oposición libre, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461B).

Data de realización do primeiro e segundo exercicio: 24 de outubro de 2022 ás 10:00

Lugar: Recinto Feiral de Silleda

Resolución do 11 de outubro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por oposición libre, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso de acceso por oposición libre, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461B).

 

Listaxe de persoas definitivamente admitidas con indicación ou non da exención da proba de coñecementos da lingua galega

Resolución do 6 de outubro do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocados pola orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153, do 11 de agosto), pola que se lle da publicidade a diversos acordos.

Data de publicación: 30/09/2022
Listaxe provisional de persoas admitidas no proceso de provisión por mobilidade, categoría policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022

O Diario Oficial de Galicia do 30 de setembro publica as relacións provisionais de persoas provisionalmente excluidas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11/08/2022).

As persoas provisionalmente excluidas disporán dun prazo de 10 días hábiles para emendar o motivo da súa exclusión.

 

Listaxe provisional de persoas admitidas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11/08/2022)

 

Listaxe provisional de persoas excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11/08/2022)

 

Data de publicación: 30/09/2022
Listaxe provisional de persoas admitidas no proceso de provisión por mobilidade, categoría policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022

O Diario Oficial de Galicia do 30 de setembro publica as relacións provisionais de persoas provisionalmente excluidas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11/08/2022).

As persoas provisionalmente excluidas disporán dun prazo de 10 días hábiles para emendar o motivo da súa exclusión.

 

Listaxe provisional de persoas admitidas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11/08/2022)

 

Listaxe provisional de persoas excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11/08/2022)

 

Data de publicación: 22/09/2022
Resolución pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía (PR461B)

Resolución do 19 de setembro pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461B).

 

As listaxes provisionais de persoas excluídas, xunto coa causa de exclusión, están publicadas no Diario Oficial de Galicia do 22 de setembro.

As persoas provisionalmente excluídas e as persoas que non teñan recoñecida a exención da proba de coñecementos da lingua galega dispoñen dun prazo de 10 días hábiles para emendar o motivo da exclusión ou a non exención da proba de galego (23/09/2022-06/10/2022).

Calquera dúbida ou aclaración será contestada a través do enderezo electrónico seleccion.agasp@xunta.gal

Listaxe provisional de persoas excluídas

Listaxe provisional de persoas admitidas

Data de publicación: 22/09/2022
Resolución pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía (PR461B)

Resolución do 19 de setembro pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461B).

 

As listaxes provisionais de persoas excluídas, xunto coa causa de exclusión, están publicadas no Diario Oficial de Galicia do 22 de setembro.

As persoas provisionalmente excluídas e as persoas que non teñan recoñecida a exención da proba de coñecementos da lingua galega dispoñen dun prazo de 10 días hábiles para emendar o motivo da exclusión ou a non exención da proba de galego (23/09/2022-06/10/2022).

Calquera dúbida ou aclaración será contestada a través do enderezo electrónico seleccion.agasp@xunta.gal

Listaxe provisional de persoas excluídas

Listaxe provisional de persoas admitidas

Data de publicación: 17/09/2022

Resolución pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocados mediante a Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11 de agosto)

Data de publicación: 17/09/2022

Resolución pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocados mediante a Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11 de agosto)

Data de publicación: 08/09/2022

Resolución do 7 de setembro de 2022 pola que se modifica a relación de prazas convocadas nos procesos convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladora e sen convocan o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía

 

Proceso de acceso por oposición libre

Código PR461B (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 18/08/2022 ao 14/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 71

 

Proceso de provisión por mobilidade: 

Código PR461D (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 18/08/2022 ao 14/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 20

Data de publicación: 08/09/2022

Resolución do 7 de setembro de 2022 pola que se modifica a relación de prazas convocadas nos procesos convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladora e sen convocan o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía

 

Proceso de acceso por oposición libre

Código PR461B (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 18/08/2022 ao 14/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 71

 

Proceso de provisión por mobilidade: 

Código PR461D (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 18/08/2022 ao 14/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 20

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais