Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2021

Data de publicación: 21/03/2022

Resolución do 21 de marzo de 2022 do tribunal designado pola Resolución do 26 de novembro de 2021 (DOG núm. 231 do 1 de decembro) para cualificar o proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso,  convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro) pola que se lle da publicidade a diversos acordos:

 

-Cualificacións definitivas do cuarto exercicio quenda acceso libre

-Convocatoria quinto exercicio quenda acceso libre

 

 

Data de publicación: 21/03/2022

Resolución do 21 de marzo de 2022 do tribunal designado pola Resolución do 26 de novembro de 2021 (DOG núm. 231 do 1 de decembro) para cualificar o proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso,  convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro) pola que se lle da publicidade a diversos acordos:

 

-Cualificacións definitivas do cuarto exercicio quenda acceso libre

-Convocatoria quinto exercicio quenda acceso libre

 

 

Data de publicación: 11/03/2022

NOTA INFORMATIVA

QUINTO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE POLICÍA LOCAL

Data de publicación: 11/03/2022

NOTA INFORMATIVA

QUINTO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE POLICÍA LOCAL

Data de publicación: 11/03/2022

Resolución do 11 de marzo de 2022 do tribunal designado pola Resolución do 26 de novembro de 2021 (DOG núm. 231 do 1 de decembro) para cualificar o proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso,  convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro) pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Data de publicación: 11/03/2022

Resolución do 11 de marzo de 2022 do tribunal designado pola Resolución do 26 de novembro de 2021 (DOG núm. 231 do 1 de decembro) para cualificar o proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso,  convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro) pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Data de publicación: 08/03/2022

Resolución do 8 de marzo de 2022 do tribunal designado pola Resolución do 26 de novembro de 2021 (DOG núm. 231 do 1 de decembro) para cualificar o proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso,  convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro) pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Data de publicación: 08/03/2022

Resolución do 8 de marzo de 2022 do tribunal designado pola Resolución do 26 de novembro de 2021 (DOG núm. 231 do 1 de decembro) para cualificar o proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso,  convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro) pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Data de publicación: 22/02/2022

Listaxe de persoas convocadas á segunda parte (entrevista) do cuarto exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso, convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro) quenda de acceso libre coa data e a hora da realización da proba
 

Data de publicación: 22/02/2022

Listaxe de persoas convocadas á segunda parte (entrevista) do cuarto exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso, convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro) quenda de acceso libre coa data e a hora da realización da proba
 

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais