Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2020

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2021 pola que se modifica o número de prazas incluídas no proceso selectivo convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020 para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso.

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 12 do 20 de xaneiro de 2021 a resolución do 12 de xaneiro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda libre, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso selectivo.

 

LUGAR, DATA E HORA DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXERCICIO

Primeiro exercicio

O primeiro exercicio do proceso selectivo, correspondente á proba de avaliación de coñecementos, terá lugar o día 26 de febreiro de 2021, nos pavillóns 1 e 2 do Recinto Feiral, s/n, 36540 Silleda (Pontevedra), en chamamento único que se iniciará ás 10.30 horas.

As persoas aspirantes deberán ir provistas de DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa entidade, ao xuízo do tribunal, lapis do nº 2 e goma de borrar.

Non se permitirá a presenza de acompañantes e o persoal aspirante deberá seguir as indicacións e resolucións do tribunal, que son públicas a través da páxina web da Agasp.

Non se permitirá o acceso ao recinto onde ser realice o exercicio con teléfonos móbiles, axendas electrónicas, reloxos intelixentes ou calquera outro instrumento de que se poida valer a persoa aspirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará ningún servizo de recollida de móbiles.

Segundo exercicio

O segundo exercicio do proceso selectivo, correspondente á proba de avaliación do coñecemento da lingua galega, realizarase a continuación da primeira proba, unha vez rematada esta.

 

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 12 do 20 de xaneiro de 2021 a resolución do 12 de xaneiro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda libre, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso selectivo.

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 23 do 4 de febreiro de 2021 a resolución do 26 de xaneiro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso á escala básica, categoría de oficial, nos corpos de policía local, quenda de acceso por promoción interna e mobilidade

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 30 do 15 de febreiro de 2021 unha CORRECCIÓN DE ERROS da resolución do 26 de xaneiro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso á escala básica, categoría de oficial, nos corpos de policía local, quenda de acceso por promoción interna e mobilidade

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 23 do 4 de febreiro de 2021 a resolución do 26 de xaneiro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso á escala básica, categoría de oficial, nos corpos de policía local, quenda de acceso por promoción interna e mobilidade

 

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 30 do 15 de febreiro de 2021 unha CORRECCIÓN DE ERROS da resolución do 26 de xaneiro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso á escala básica, categoría de oficial, nos corpos de policía local, quenda de acceso por promoción interna e mobilidade

Resolución do 8 de febreiro de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso convocado pola Orde de 8 de xullo de 2020 (DOG núm. 137, do 10 de xullo), pola que se lle da publicidade a diversos acordos.

 

Para acudir ás probas do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, que se desenvolverán o próximo 26 de febreiro de 2021 no Recinto Feiral de Silleda é obrigatorio presentar a declaración responsable debidamente cuberta. Prema no seguinte enlace para descargar o modelo de declaración responsable.

Plan de continxencia e informe sobre procesos selectivos da AGASP

Plan de continxencia e informe sobre procesos selectivos da AGASP

No punto 4 da Resolución do 8 de febreiro de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, establecíase a publicación do Plan de continxencia fronte á Covid, que se desenvolverá dende o acceso dos aspirantes ao recinto ata a súa saída, que poden visualizar premendo nos seguintes enlaces:

 

Resolución do 18 de febreiro de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020, pola que se lle da publicidade a diversos acordos.

Portas de chamamento para o desenvolvemento do 1º e 2º exercicio (probas de coñecementos e de lingua galega) do proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda libre, o 26 de febreiro de 2021 no Recinto Feiral de Silleda. 

Portas de chamamento para as persoas que soamente teñen que facer o 1º exercicio (proba de coñecementos):

 • Porta 4 (De Sabín Martínez a Vilela Vilela)
 • Porta 5 (De Villapol Mansilla a Barreiro Rodríguez)
 • Porta 6 (De Barreiro Seoane a Chamorro Rial)
 • Porta 7 (De Choren García a Fernández Allariz)
 • Porta 8 (De Fernández Bernárdez a García Ruibal)
 • Porta 9 (De García Suárez a Landeira Sánchez)
 • Porta 10 (De Larralde Petrabich a Meilán Núñez)
 • Porta 11 (De Meilán Pacio a Portela De La Fuente)
 • Porta 12 (De Posada Álvarez a Ruzo Martínez)

Portas de chamamento para as persoas que teñen que facer o 1º e 2º exercicio (proba de coñecementos e proba de lingua galega):

 • Porta 1 (De Saborido Touza a Díaz Flores)
 • Porta 2 (De Díaz Paredes a Otero Sanjorge)
 • Porta 3 (De Otero Triñanes a Ruído Taboada)

 

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais