Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2020

Convocatoria proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso promoción interna e mobilidade

No DOG núm. 137 do 10 de xullo de 2020 publícase a ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que convoca proceso selectivo para o acceso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade (código de procedemento PR461C). Para visualizar o documento prema neste enlace

No DOG núm. 154 do 3 de agosto de 2020 publícase a CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convoca proceso selectivo para o acceso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso de promoción interna e mobilidade (código de procedemento PR461C). Para visualizar o documento prema neste enlace

No DOG núm. 222 do 3 de novembro de 2020 publícase a CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convoca proceso selectivo para o acceso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade. Para visualizar o documento prema neste enlace

No BOE núm. 303 do 18 de novembro de 2020 publícase a Resolución do 4 de novembro de 2020, da Vicepresidencia  Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, referente á convocatoria de prazas da Escala Básica, categoría de Oficial, de Policía Local de distintos concellos. Para visualizar o documento prema neste enlace

 

Prazo de presentación de solicitudes: do 19 de novembro ao 17 de decembro de 2020, ambos inclusive

Prazas ofertadas: 14 prazas pola modalidade de promoción interna e 2 prazas pola modalidade de mobilidade.

 

No DOG núm. 137 do 10 de xullo de 2020 publícase a ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso e o ingreso nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso.

No BOE núm. 199 do 22 de xullo de 2020 publícase a Resolución do 10 de xullo de 2020, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, referente á convocatoria de prazas de Policía Local en distintos concellos.

 

Prazo de presentación de solicitudes: do 23 de xullo ao 19 de agosto de 2020, ambos inclusive

Prazas ofertadas: 73 prazas para a quenda de acceso libre e 18 prazas por quenda de concurso para mobilidade, subgrupo C1.

Distribución das prazas ofertadas: acceda a través do seguinte arquivo para visualizar a distribución das prazas ofertadas.

No DOG núm. 137 do 10 de xullo de 2020 publícase a ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso.

No BOE núm. 199 do 22 de xullo de 2020 publícase a Resolución do 10 de xullo de 2020, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, referente á convocatoria de prazas de Policía Local en distintos concellos.

Prazo de presentación de solicitudes: do 23 de xullo ao 19 de agosto de 2020, ambos inclusive

Prazas ofertadas:

 • Acceso libre: 73.
 • Concurso: 18

Distribución das prazas por concello:

1.- Prazas quenda de acceso libre

 • A Estrada: 2
 • A Pobra do Caramiñal:  3
 • Arzúa:  1
 • As Neves:  1
 • Betanzos:  1
 • O Carballiño:  2
 • Carballo:  2
 • Carral : 2
 • Cedeira:  1
 • Fene:  1
 • Foz:  2
 • Lugo:  16
 • Malpica de Bergantiños:  1
 • Miño: 1
 • Noia:  1
 • O Barco de Valdeorras:  1
 • Ortigueira:  1
 • Ourense:  18
 • Ponteareas:  2
 • Pontevedra: 7
 • Soutomaior:  1
 • Tui:  1
 • Vilaboa:  1
 • Vilagarcía de Arousa:  4

2.- Prazas quenda de concurso

 • Betanzos:  1
 • Lugo:  5
 • Noia:  1
 • O Barco de Valdeorras:  1
 • Oleiros:  1
 • Ourense:  7
 • Ponteareas:  1
 • Vilagarcía de Arousa:  1

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 200 do 2 de outubro de 2020 a resolución do 23 de setembro de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía local, categoría de policía, quenda libre.

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 200 do 2 de outubro de 2020 a resolución do 23 de setembro de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía local, categoría de policía, quenda libre.

2019

Convocatoria de elección de praza do proceso selectivo para o ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de concurso:

Data: 21 de febreiro de 2020

Lugar: Sala de conferencias da AGASP

Hora: 10.30 horas

Anexo I: listaxe de persoas convocadas

Anexo II: listaxe de prazas ofertadas

 

As persoas aspirantes deberán acudir ao acto de elección de praza provistas do DNI ou outro documento que acredite fidedignamente a súa identidade; no suposto de non comparecer persoalmente poderán ser representadas por terceiras persoas con poder notarial suficiente.

A concorrencia por parte das persoas aprobadas á reunión de elección de praza é obrigatoria nos mesmos termos e coas mesmas excepcións que se aplican á obriga de acudir ás probas das oposicións consonte o artigo 12 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro. Ás persoas aprobadas que, estando obrigadas, non comparezan persoalmente ou por medio de representante seranlles adxudicadas as prazas que lles correspondan segundo a puntuación obtida no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación daquelas ás persoas aprobadas presentes ou representadas, entre as que quedasen sen adxudicar.

Resolución do 8 de febreiro de 2020 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario nos corpos da policía local, categoría de policía, quenda de concurso, convocado pola Orde do 31 de maio de 2019 (DOG núm. 115, do 19 de xuño) pola que publican as cualificacións definitivas das persoas presentadas.

Para consultar a listaxe definitiva coas puntuacións poden premer nos seguintes enlaces:

Resolución do 28 de febreiro de 2020 da Dirección xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de concurso, do proceso selectivo para o ingreso e acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de policía, convocado por Orde do 31 de maio de 2019.

Resolución do 28 de febreiro de 2020 da Dirección xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de oposición libre, do proceso selectivo para o ingreso e acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de policía, convocado por Orde do 31 de maio de 2019.

Convocatoria de elección de praza do proceso selectivo para o ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre:

Data: 26 de febreiro de 2020

Lugar: Salón de actos da AGASP

Hora: 10.00 horas

Anexo I: listaxe de persoas que superaron o proceso selectivo

Anexo II: listaxe de reservas

Anexo III: listaxe de prazas ofertadas no proceso

 

As persoas aspirantes deberán acudir ao acto de elección de praza provistas do DNI ou outro documento que acredite fidedignamente a súa identidade; no suposto de non comparecer persoalmente poderán ser representadas por terceiras persoas con poder notarial suficiente.

A concorrencia por parte das persoas aprobadas á reunión de elección de praza é obrigatoria nos mesmos termos e coas mesmas excepcións que se aplican á obriga de acudir ás probas das oposicións consonte o artigo 12 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro. Ás persoas aprobadas que, estando obrigadas, non comparezan persoalmente ou por medio de representante seranlles adxudicadas as prazas que lles correspondan segundo a puntuación obtida no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación daquelas ás persoas aprobadas presentes ou representadas, entre as que quedasen sen adxudicar

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais