Proceso selectivo: Auxiliar Policia Local

Procesos

2024

2023

Resolución do 19 de maio de 2023 do tribunal de auxiliares de policía local: listaxe de persoas aprobadas, listaxe de reserva e listaxe de colaboración

Resolución do 19 de maio do tribunal de auxiliares de policía local: cualificacións definitivas da segunda e terceira proba do proceso

Cualificacións provisionais segunda e terceira proba auxiliares policía local
Enunciados e plantilla de respostas exame de auxiliares

Cuestionario test castelán

Cuestionario test galego

Plantilla de respostas correctas

Enunciado proba de coñecementos de lingua galega

Prazo de alegacións: 11 e 12 de maio de 2023, remitindo un correo electrónico co nome, apelidos, DNI e cuestión alegada ao enderezo electrónico seleccion.agasp@xunta.gal

 

 

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e  polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais