Proceso selectivo: Auxiliar Policia Local

Procesos

2021

No DOG núm. 65 de 8 de abril de 2021 publícase a ORDE de 29 de marzo de 2021 por la que se convoca o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares da policía local.

Prazo de presentación de solicitudes: do 9 ao 22 de abril de 2021, ambos inclusive

Pago taxas: pode descargar o modelo de autoliquidación de taxas no seguinte enlace: https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/l/item-dark-blue

Códigos taxas: prema no seguinte enlace para visualizar os códigos de taxa

Prazas totais ofertadas: 104

Distribución dos postos por concello:

 • A Cañiza 1
 • A Estrada 4
 • A Guarda 2
 • A Laracha 3
 • Bergondo 2
 • Betanzos 3
 • Cabanas 2
 • Cambados 2
 • Cangas 4
 • O Carballiño 4
 • Cedeira 2
 • Fene 3
 • Gondomar 4
 • Malpica de Bergantiños 2
 • Meaño 1
 • Miño 2
 • Mugardos 1
 • Noia 3
 • O Barco de Valdeorras 2
 • O Grove 8
 • Ortigueira 2
 • Poio 4
 • Salceda de Caselas 1
 • Sanxenxo 30
 • Tomiño 2
 • Vilagarcía de Arousa 8
 • Vilanova de Arousa 2

Resolución do 27 de abril de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas do proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021.

Para visualizar ou descargar a listaxe provisional de excluídos prema no seguinte enlace:

Máis información nos telefónos:

886 206 127

886 206 135

2020

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 122 do 22 de xuño de 2020 a resolución do 20 de xuño de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local.

As listas definitivas de persoas excluídas poden consultarse no seguinte enlace:

- Listaxe definitiva de excluídos

No arquivo anexo publícase o lugar, datas e as quendas de chamamento para a realización das probas físicas do proceso selectivo para auxiliares de polcía. Infórmase tamén do protocolo de actuación e achégase a declaración responsable que os aspirantes deberán cubrir, asinar e entregar ao persoal colaborador o día da proba.

Desenvolvemento das probas físicas:

Lugar: Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. R/ Padre Fernando Olmedo, 1, 36071 Pontevedra

Datas: 25 e 26 de xuño segundo as quendas indicadas no anexo

O día das probas os aspirantes deberan aportar a declaración responsable segundo o modelo que aparece na última páxina do arquivo anexo

Resolución do 26 de xuño de 2020, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocados pola Orde do 25 de maio de 2020, pola que se fai pública a listaxe de aptos na primeira proba e se convoca ás persoas declaradas aptas para a realización da seguiente proba.

Para consultar a listaxe de persoal apto no primeiro exercicio (probas físicas) prema no seguinte enlace: anexo I

Desenvolvemento da segunda proba (proba de coñecementos):

Data: 1 de xullo de 2020

Hora: 15.00 horas

Lugar: Feira Internacional de Galicia, avda. Recinto Feiral, s/n, 36540 Silleda (Pontevedra)

 

Na sesión que tivo lugar o día 6 de xullo de 2020 o tribunal nomeado pola Orde de 12 de xuño de 2020 (DOG de 23 de xuño de 2020) designado para xulgar o proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliares de policía local, de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU

No seu punto terceiro.- Publicar a listaxe das persoas que superaron o proceso selectivo con dereito a posto de auxiliar de policía local, como anexo I a esta resolución, e a listaxe de reserva deste proceso selectivo como anexo II.

Para visualizar ou descargar as listaxes prema nos seguintes enlaces:

Cualificacións obtidas no 2º e 3º exercicio do proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local desenvolvidos o día 1 de xullo de 2020.

1.- Listaxe de persoas que superaron o 2º exercicio (proba de coñecementos)

2.- Listaxe de persoas que superaron o 3º exercicio (proba de coñecementos da lingua galega)

Resolución do 30 de xuño de 2020 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliares de policía local, pola que se da publicidade a diversos acordos.

1.- Publicar como anexo I a esta resolución, os chamamentos organizados por portas para a realización da proba de coñecementos:

2.- Listaxe de persoal convocado para a realización da proba de coñecementos da lingua galega:

3.- Nova relación de postos a cubrir

 

Desenvolvemento do 2ºexercicio (proba de coñecementos) do proceso selectivo unitario de auxiliares de policía local: 

Data: 1 de xullo de 2020

Hora: 15.00 h.

Lugar: Pavillón nº 2 drecinto feiral de Silleda

*** Os aspirantes deberán ir provistos dun lapis do nº 2 e goma de borrar, e aquelas persoas que teñan que realizar a proba de galego un bolígrafo de cor azul.

*** A proba de galego realizarase unha vez rematada a proba de coñecementos

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e  polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais