Proceso selectivo: Auxiliar Policia Local

Procesos

2021

Para visualizar ou descargar as listaxes ou a resolución do tribunal prema nos seguintes enlaces:

 

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 89 do 12 de maio de 2021 a resolución do 11 de maio de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas do proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local.

As listas definitivas de persoas admitidas  e as quendas de chamamento para a realización das probas de aptitude física poden consultarse nos seguintes enlaces:

- Listas definitivas de admitidos

- Quendas de chamamento probas físicas

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 89 do 12 de maio de 2021 a resolución do 11 de maio de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas do proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local.

As listas definitivas de persoas admitidas poden consultarse no seguinte enlace:

- Listas definitivas de excluídos

Resolución do 27 de abril de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas do proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021.

Para visualizar ou descargar a listaxe provisional de admitidos e a de persoal non exento da proba de lingua galega prema nos seguintes enlaces:

Máis información nos teléfonos:

886 206 127

886 206 135

Resolución do 16 de maio de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocados pola Orde do 29 de marzo de 2021, pola que se fai pública a listaxe de persoas declaradas aptas na primeira proba, se publican os resultados acadados na primeira proba, e se convoca ás persoas declaradas aptas para a realización das seguientes probas.

Para consultar a listaxe de persoal apto no primeiro exercicio (probas físicas) prema no seguinte enlace: anexo I e para consultar os resultados acadados prema neste enlace anexo II

Desenvolvemento da segunda proba (proba de coñecementos) e terceira proba (coñecemento da lingua galega):

Data: 21 de maio de 2021

Hora: 10.00 horas

Lugar: Feira Internacional de Galicia, avda. Recinto Feiral, s/n, 36540 Silleda (Pontevedra)

* Antes da realización da proba farase pública a distribución das persoas aspirantes por porta na web da Agasp.

* Non se habilitará servizo de recollida de dispositivos móviles nin de documentación.

Resolución do 26 de maio de 2021, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021 (DOG núm. 65 do 8 de abril), pola que se fai público o listado de persoas declaradas aptas na segunda proba, se publican os resultados acadados na segunda proba e o resultado da terceira proba das persoas que resultaron aptas na segunda proba

Prema nos seguintes enlaces para visualizar ou descargar os anexos:

  1. Anexo I: listaxe de cualificación obtidas na 2ª proba do proceso por orde decrecente de puntuación
  2. Anexo II: listaxe de persoas declaradas aptas na 2ª proba
  3. Anexo III: cualificacións da 3ª proba

 

Resolución do 25 de maio de 2021, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021 (DOG núm. 65 do 8 de abril), pola que se fai público o acordo do Tribunal respecto das alegacións presentadas á segunda e terceira proba do proceso

 

 

Resolución da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai pública a adxudicación de postos do proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021 (DOG núm. 65 do 8 de abril).

Resolución do 1 de xuño de 2021, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021 (DOG núm. 65 do 8 de abril), pola que se resolven as alegacións ás cualificacións da segunda proba e se fan públicas as listaxes de persoas aprobadas, a listaxe de reserva e a listaxe de colaboración correspondentes ao proceso de auxiliar de policía local convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021.

Prema nos seguintes enlaces para visualizar ou descargar os anexos:

  1. Resolución do Tribunal do 1 de xuño pola que se resolven as alegacións ás cualificacións da segunda proba e se aproba a listaxe de aprobados, a listaxe de reserva e a listaxe de colaboración
  2. Anexo I: listaxe de persoas aprobadas
  3. Anexo II: listaxe de reserva
  4. Anexo III: listaxe de colaboración
  5. Resolución do Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se convoca á elección de posto ás persoas incluídas no Anexo I e ás 30 primerias persoas do Anexo II
  6. Listaxe de postos actualizado

 

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e  polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais