Novidades

+
19/10/2021

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG núm.

+
19/10/2021

Resolución do 18 de outubro da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación complementaria dunha praza non cuberta pola quenda de mobilidade do proceso selectivo para o acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de oficial, conv

+
15/10/2021

Resolución do 15 de outubro da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de mobilidade e promoción interna, do proceso selectivo para o acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de oficial, convocado por

+
15/10/2021

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aprobadas e a listaxe de reserva do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quenda de acceso por promoción interna, convocado pola Orde do 23

+
15/10/2021

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións definitivas obtidas no segundo exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promo

+
13/10/2021

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal (código de procedemento PR461E) e se fai pública a data e hora de realización do prim

+
11/10/2021

No arquivo anexo pode consultar a listaxe do persoal que superou os cursos para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas desenvolvidos o 5 e 7 de outubro de 2021

+
06/10/2021

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións obtidas no segundo exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna

+
05/10/2021

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións definitivas obtidas no primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promo