Novidades

+
22/09/2021

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e p

+
16/09/2021

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021 pola que se anuncia a data, hora e lugar de desenvolvemento do primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade,

+
16/09/2021

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021 pola que se aproba a baremación provisional da fase de concurso do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade, convocado pola Or

+
18/08/2021

RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e po

+
18/08/2021

RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021

+
05/08/2021

Para figurar na listaxe DEFINITIVA de persoas admitidas do curso superior de linguaxe administrativa galega deberán acreditar que teñen aprobado un destes cursos: o curso medio de linguaxe administrativa galega, o curso medio de linguaxe xurídica galega ou calquera dos cursos equivalentes a estes

+
05/08/2021

Para figurar na listaxe DEFINITIVA de persoas admitidas do curso medio de linguaxe administrativa galega deberán acreditar que teñen aprobado ou validado un destes cursos: o Celga 4, os cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega, o curso básico de linguaxe administrativa galega, o c

+
23/07/2021

No arquivo anexo pode consultar a listaxe do persoal que superou o curso para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas do día 21 de xullo de 2021