Novidades

+
25/10/2022

O Diario Oficial de Galicia do 25 de outubro publica a CORRECCIÓN DE ERROS.

+
21/10/2022

A próxima edición do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas será o vindeiro 17 de novembro de 2022 en horario de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 17:30.

+
21/10/2022

No prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública da relación definitiva das persoas que superaron o curso formativo, cuxos datos se recompilarán desagregados por sexo, as persoas aspirantes incluíd

+
13/10/2022

Listaxe de persoas  admitidas e excluídas ao curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolverá no salón de actos da AGASP o día

+
06/10/2022

Convocados  o proceso selectivo de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade nos  corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector principal  (códigos de procedemento PR461G e PR461I)

+
06/10/2022

Convocados  o proceso selectivo de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade nos  corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector (códigos de procedemento PR461F e PR461J)

+
27/09/2022

O Tribunal nomeado pola Resolución  do 13 de setembro de 2022 (DOG núm.

+
19/09/2022

Relación de persoas declaradas aptas no exame do curso para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas do 14 de setembro de 2022