Novidades

+
18/11/2022

RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector (código de procedemento PR461J).

+
11/11/2022

Listaxe de persoas  admitidas e excluídas ao curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolverá no salón de actos da

+
11/11/2022

Resolución do 8 de novembro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por promoción interna nos corpos de Policía Local de Galici

+
07/11/2022

RELACION DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS AO CURSO DE CONTROL DE ACCESOS D0 17 DE NOVEMBRO DE 2022

 

+
04/11/2022

Listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de acceso por promoción interna nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial (código PR461C) con indicación da exención ou non da proba de lingua galega

 

+
04/11/2022

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade categoría de oficial (PR461H)

 

Listaxe definitiva de persoas excluídas