Novidades

+
12/11/2021

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario nos corpos da policía local, categoría de policía, quenda de concurso, convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG núm.

+
10/11/2021

Resolución do 10 de novembro de 2021, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021 (DOG núm.

+
19/10/2021

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG núm.

+
19/10/2021

Resolución do 18 de outubro da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación complementaria dunha praza non cuberta pola quenda de mobilidade do proceso selectivo para o acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de oficial, conv

+
15/10/2021

Resolución do 15 de outubro da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de mobilidade e promoción interna, do proceso selectivo para o acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de oficial, convocado por

+
15/10/2021

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aprobadas e a listaxe de reserva do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quenda de acceso por promoción interna, convocado pola Orde do 23

+
15/10/2021

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións definitivas obtidas no segundo exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promo

+
13/10/2021

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal (código de procedemento PR461E) e se fai pública a data e hora de realización do prim