Novidades

+
07/11/2022

RELACION DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS AO CURSO DE CONTROL DE ACCESOS D0 17 DE NOVEMBRO DE 2022

 

+
04/11/2022

Listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de acceso por promoción interna nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial (código PR461C) con indicación da exención ou non da proba de lingua galega

 

+
04/11/2022

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade categoría de oficial (PR461H)

 

Listaxe definitiva de persoas excluídas

+
25/10/2022

O Diario Oficial de Galicia do 25 de outubro publica a CORRECCIÓN DE ERROS.

+
21/10/2022

A próxima edición do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas será o vindeiro 17 de novembro de 2022 en horario de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 17:30.

+
21/10/2022

No prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública da relación definitiva das persoas que superaron o curso formativo, cuxos datos se recompilarán desagregados por sexo, as persoas aspirantes incluíd

+
13/10/2022

Listaxe de persoas  admitidas e excluídas ao curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolverá no salón de actos da AGASP o día