Convocatoria curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas 2023

PR471A: Convocatoria e edicións 2023
martes, 17 Xaneiro, 2023

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2022 pola que se fixan os criterios reguladores do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas durante o ano 2023, e se convoca a súa realización (código de procedemento PR471A).