Convocatoria reunión presencial elección praza convocatoria policía

PR461B: convocatoria reunión presencial elección praza policía acceso libre
venres, 13 Xaneiro, 2023

Resolución do 13 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública de convocatoria á elección de praza proceso de acceso por oposición libre nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía

Modelo de declaración responsable

Resolución do Tribunal coa proposta de aprobados e listaxe de reserva