Novidades

+
23/06/2021

No arquivo anexo publícase a listaxe de persoal convocado á realización da 5ª edición do curso básico de auxiliares de policía local que se desenvolverá na sede da AGASP os días 28, 29 e 30 de xuño de 2021 en horario de 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 horas.

+
21/06/2021

Resolución do 21 de xuño da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de mobilidade e promoción interna, do Proceso selectivo para o acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de oficial, convocado por Ord

+
17/06/2021

Temariio para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

+
17/06/2021

Resolución do 17 de xuño de 2021 pola que se convoca ás persoas propostas polo Tribunal no proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quenda de acceso por mobilidade, convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020 ao acto de elección de

+
14/06/2021

No arquivo anexo publícase a listaxe de persoal convocado á realización da 4ª edición do curso básico de auxiliares de policía local que se desenvolverá na sede da AGASP os días 16, 17 e 18 de xuño de 2021 en horario de 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 horas.

+
08/06/2021

No arquivo anexo publícase a listaxe de persoal convocado á realización da 3ª edición do curso básico de auxiliares de policía local que se desenvolverá na sede da AGASP os días 11, 12 e 13 de xuño de 2021 en horario de 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 horas.