Novidades

+
31/10/2023

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nunha praza de vixilante municipal no Concello de Rábade (código de procedemento PR461E).

+
31/10/2023

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo de acceso por promoción interna e mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de of

+
24/10/2023

 

Martes, 24 Octubre de 2023.

+
10/10/2023

RELACION DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS Ao CURSO DE CONTROL DE ACCESOS DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

+
06/10/2023

Resolución do 3 de outubro de 2023 pola que se fai pública a adxudicación de destinos obxecto do proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía (DOG núm

+
03/10/2023

Resolución terceira do 3 de outubro de 2023 do tribunal designado por Resolución do 18 de xullo de 2023 publicado no DOG número 142 do 27 de xullo para cualificar o proceso selectivo de acceso por oposición libre

+
03/10/2023

Resolución segunda do 3 de outubro de 2023 do tribunal designado por Resolución do 18 de xullo de 2023 publicado no DOG número 142 do 27 de xullo para cualificar o proceso selectivo de acceso por oposición libre nos