Novidades

+
29/09/2021

En sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2021, o Tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade acordou que no desenvolvemento e

+
28/09/2021

CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións obtidas no primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acc

+
27/09/2021

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións obtidas no primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción inter

+
22/09/2021

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e p

+
16/09/2021

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021 pola que se anuncia a data, hora e lugar de desenvolvemento do primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade,

+
16/09/2021

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021 pola que se aproba a baremación provisional da fase de concurso do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade, convocado pola Or

+
18/08/2021

RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e po

+
18/08/2021

RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021