Novidades

+
22/12/2022

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG núm.

+
20/12/2022

Enunciado do terceiro exercicio do proceso de acceso por promoción interna nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

+
19/12/2022

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DA TERCEIRA PROBA DO PROCESO DE ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA NOS CORPOS DA POLICÍA LOCAL, ESCALA EXECUTIVA, CATEGORÍA DE INSPECTOR, CONVOCADO POLA ORDE DO 21 DE SETEMBRO DE 2022 (DOG NÚM 190 DO 5 DE OUTUBRO)

+
19/12/2022

RELACION DE PERSOAS APTAS NO CURSO DE CONTROL DE ACCESOS DO 14 DE DECEMBRO DE 2022

 

+
15/12/2022

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DA TERCEIRA PROBA DO PROCESO DE ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA NOS CORPOS DA POLICÍA LOCAL, ESCALA BÁSICA, CATEGORÍA DE OFICIAL, CONVOCADO POLA ORDE DO 26 DE XULLO DE 2022 (DOG NÚM 156 DO 18 DE AGOSTO)

+
14/12/2022

Resolución do 5 de decembro pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, ca

+
13/12/2022

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG núm.

+
09/12/2022

Listaxe de persoas  admitidas e excluídas ao curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolverá no salón de actos da AGASP

+
08/12/2022

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG núm.