RELACION DE PERSOAS ADMITIDAS AO CURSO DE CONTROL DE ACCESOS D0 17 DE NOVEMBRO DE 2022

17 DE NOVEMBRO DE 2022 CONTROL DE ACCESOS
luns, 7 Novembro, 2022

RELACION DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS AO CURSO DE CONTROL DE ACCESOS D0 17 DE NOVEMBRO DE 2022

 

As persoas excluídas dispoñerán dun prazo de tres  días hábiles para emendar o motivo de exclusión, non sendo posible a emenda unha vez transcorrido este prazo (8-10 de novembro de 2022).