Curso controlador control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Próximo curso o 17/11/2022
venres, 21 Outubro, 2022

A próxima edición do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas será o vindeiro 17 de novembro de 2022 en horario de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 17:30.

As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado PR471A.

A lista provisional de persoas admitidas será publicada o 7 de novembro e as persoas excluídas dispoñerán dun prazo de tres  días hábiles para emendar o motivo de exclusión, non sendo posible a emenda unha vez transcorrido este prazo (8-10 de novembro de 2022).

Pode consultar a nota informativa con toda a información