Convocatoria  do proceso selectivo de acceso por promoción interna e do proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

Convocatoria oficial
luns, 22 Agosto, 2022

Convocatoria  do proceso selectivo de acceso por promoción interna y do proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

 

Proceso de acceso por promoción interna

Código PR461C (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 23/08/2022 ao 19/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 17

 

Proceso de provisión por mobilidade: 

Código PR461H (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 23/08/2022 ao 19/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 4