Acto de elección de postos do proceso selectivo unitario para auxiliares de policía local (2022)