Próximas edicións do curso para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

venres, 3 Xuño, 2022

De conformidade co establecido na epígrafe primeira da Resolución do 5 de maio de 2022 pola que se fixan os criterios reguladores do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas durante o ano 2022, publícanse as próximas edicións do curso para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, que se desenvolverán na sede da Academia Galega de Seguridade Pública (Avda. da Cultura, s/n, 36680 A Estrada, Pontevedra)