Resolución do 18 de maio de 2020 da Dirección xeral da Academia Galega de Seguridade Pública, referida as medidas para a recuperación gradual da formación presencial e actividades da Academia Galega de Seguridade Pública