Próximo curso control de acceso

14/12/2022
xoves, 24 Novembro, 2022

A próxima edición do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas será o vindeiro 14 de decembro de 2022 en horario de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 17:30.

As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado PR471A.

A lista provisional de persoas admitidas será publicada o 1 de decembro e as persoas excluídas dispoñerán dun prazo de tres  días hábiles para emendar o motivo de exclusión, non sendo posible a emenda unha vez transcorrido este prazo (2-7 de decembro de 2022).

A lista definitiva de persoas admitidas será publicada o 9 de decembro.