Resolución definitiva de admitidos e lugar, data e hora do primeiro, segundo e terceiro exercicio do proceso

Escala executiva, categoría inspector da policía local
martes, 29 Novembro, 2022

Resolución do 28 de novembro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de acceso por promoción interna nos corpos de Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector (código de procedemento PR461F) e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro, segundo e terceiro exercicio do proceso selectivo.

-Relación definitiva de persoas excluídas e data e hora do primeiro exercicio (DOG)

-Resolución do Tribunal con instrucións respecto do primeiro, segundo e terceiro exercicio do proceso

-Listaxe definitiva de persoas admitidas, con indicación da exención da proba de lingua galega