Baremación definitiva fase de concurso proceso de acceso por promoción interna nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

PR461C Baremación definitiva fase de concurso
venres, 18 Novembro, 2022

Resolución do Tribunal designado pola Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 187 de 30 de setembro),  que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade  nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial,  convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 156 do 18/08/2022) pola que se aproba a baremación definitiva da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna