Convocatoria cuarto exercicio do proceso de policía

Probas psicotécnicas
martes, 29 Novembro, 2022

Resolución do 29 de novembro de 2022 do tribunal designado pola Resolución do 13 de setembro de 2022 (DOG núm. 178 do 19 de setembro) para cualificar o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocados mediante a Orde do 26 de xullo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 153, do 11 de agosto).pola que se lle da publicidade a diversos acordos