Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturáis na Comunidade Autónoma de Galicia

Código:

242106

Data de inscrición:

23/03/2024 - 01/04/2024

Número da edición:

7

Horas docentes:

240

Prazas:

27

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

09/04/2024 - 01/06/2024

Lugar:

Barco de Valdeorras, O (Ourense)

Localización:

Piscina climatizada municipal do Barco de Valdeorras

Aula/local:

Teoría: Aula Edificio Multiusos do Concello de O Barco de Valdeorras / Prácticas: Piscina Municipal O Barco - Praia Fluvial Os Franceses - A Veiga

Horario:

Proba específica: 9 de abril - Venres: tardes / Sabados: mañá e tarde / Domingos: mañá

Días:

9, 12,13,14,19,20,21,26,27,28 de abril, 3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31 de maio, 1 de xuño de 2024

Obxectivos:

Acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Contido:

1. Proba especifica de natación (120 horas)
2. Prevención de situacións de risco e vixilancia en instalacións acuáticas (IA) e en espazos acuáticas naturais (EAN) (20 horas)
3. Intervención e rescate en IA e EAN (60 horas)
4. Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en IA e EAN (40 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl
- Socorrista

Destinatarios específicos:

Reservarase un 30% das prazas a voluntarios/as activos/as nunha agrupación o asociación de voluntarios de protección civil que teñan superado o curso básico de protección civil.

Requisitos:

Persoas maiores de idade en posesión do título de Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria

Durante o prazo de solicitudes os solicitantes achegarán por correo electrónico a formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal o título de Graduado en ESO

Base sétima. CRITERIOS XERAIS DE SELECCIÓN
1. A selección realizarase por orde de entrada da solicitude de inscrición.
2. Reservarase un30% das prazas a voluntarios/as activos/as nunha agrupación o asociación de voluntarios de protección civil que teñan superado o curso básico de protección civil.
3. Na selección reservarase o 50% do total das prazas para solicitantes mulleres que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria, segundo o disposto no artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
Cando no proceso de selección non se completase a reserva dos puntos segundo e terceiro, a dita reserva, de existir suficiente número de solicitantes, completarase co resto de solicitudes.


O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas, aletas e útiles persoáis de aseo

Inscrición:

gratuita

DOG Núm. 59 Venres, 22 de marzo de 2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.