Condución de vehículos todoterreo

Código:

242080

Data de inscrición:

15/03/2024 - 25/03/2024

Número da edición:

4

Horas docentes:

20

Prazas:

20

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

07/06/2024 - 22/06/2024

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

TEORÍA en liña na plataforma da Agasp / PRÁCTICA presencial: aula 3 - instalacións AGASP

Horario:

TEORÍA en liña: horario segundo as necesidades do alumno / PRÁCTICA presencial: 22/06: 09.00-14.00/15.00-18.00

Días:

7/06/2024 ao 22/06/2024

Obxectivos:

Adquirir os coñecementos teórico-prácticos necesarios para conducir con maior seguridade os vehículos todoterreo empregados na prestación do servizo público

Contido:

TEORÍA (12 horas)
Módulo 1: Introdución
Módulo 2: Antes de saír
Módulo 3: Coñecemento do vehículo
Módulo 4: Técnicas de condución 4x4

PRÁCTICA (8 horas)
Módulo 5: Condución en circuíto

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia

Requisitos:

1. REQUISITOS XERAIS:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
c) Os/as solicitantes deberán ter o permiso de conducir B
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3) Para os cursos semipresenciais: os requirimentos técnicos para a formación en liña.
4) Uniformidade para presenciais

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1º De acordo coa lei de igualdade da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, reservarase un 50 % das prazas para mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.
2º Reservarase un 40% das prazas para os solicitantes con residencia no concello onde se realice o curso cando curso sexa presencial
3º Teñen preferencia as persoas con residencia na provincia onde se realice o curso
4º Menor número de actividades feitas na Agasp nos últimos 2 anos.
5º Data e hora na presentación de solicitudes

Inscrición:

Gratuita

DOG NÚM 53 - 14/03/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.