Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturáis na Comunidade Autónoma de Galicia

Código:

232112

Data de inscrición:

25/03/2023 - 31/03/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

240

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

24/04/2023 - 09/06/2023

Lugar:

Barco de Valdeorras, O (Ourense)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Piscina climatizada municipal do Barco de Valdeorras

Horario:

Proba de natacion: 24 de abril de 16:30 a 18:30/ DATAS do curso: 28,29,30 de abril, 5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 de maio e 2,3,4,9 de xuño en horario de mañá e tarde

Días:

24/04/2023 ao 09/06/2023

Obxectivos:

Acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Contido:

1. Proba especifica de natación (120 horas)
2. Prevención de situacións de risco e vixilancia en instalacións acuáticas (IA) e en espazos acuáticas naturais (EAN) (20 horas)
3. Intervención e rescate en IA e EAN (60 horas)
4. Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en IA e EAN (40 horas)

Destinatarios:

- Socorrista

Requisitos:

Persoas maiores de idade en posesión do título de Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria

Durante o prazo de solicitudes os solicitantes achegarán por correo electrónico a formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal o título de Graduado en ESO

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.