Busca de persoas desaparecidas no medio rural con equipos caninos e outros medios

Código:

232035

Data de inscrición:

03/03/2023 - 13/03/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

20

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

05/06/2023 - 07/06/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 4

Horario:

09:00-13:00/15:00-19:00 último día: 09:00-13:00

Días:

05/06/2023 ao 07/06/2023

Obxectivos:

A formación de equipos para a procura e salvamento de persoas desaparecidas en áreas rurais

Contido:

1. Introdución
2. Estrutura e composición da procura, planificación, categorías de suxeito desaparecido
3. Área de operacións , estratexias de procura, teoría da procura
4. Equipos de procura e salvamento
5. Comunicacións. Sección sanitaria e Loxística
6. Técnicas indicios á vista
7. Medios auxiliares (unidades caninas, drons , aplicacións geo localización)
8. Equipamento: compás, cartografía e GPS
9. Análise das diferentes estratexias de progreso

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

1) Los/las solicitantes deberán acreditar que no padecen enfermedad ni están afectados por limitación física o psíquica incompatible con la realización de las acciones formativas o el desempeño de las funciones correspondientes al curso al que se opta, mediante declaración que se cubrirá junto con la solicitud de matricula en el curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 43 - 02/03/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.