Apertura de portas en edificios e vehículos

Código:

232030

Data de inscrición:

03/03/2023 - 13/03/2023

Número da edición:

2

Horas docentes:

16

Prazas:

20

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

15/05/2023 - 24/05/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

teoría en liña / práctica presencial na Agasp - Aula 4

Horario:

TEORÍA (en liña) / PRÁCTICA (presencial o 24): 9.00-14.00 15.30-18.30

Días:

15/05/2023 ao 24/05/2023

Obxectivos:

Apertura de portas de diversos tipos de edificios e/ou vehículos causando o menor número posible de danos ou danos.

Contido:

Tema 1. Unha curta mirada á historia
Tema 2. Fechaduras
Tema 3. Métodos
Tema 4. Ferramentas e o seu uso
Tema 5. As entradas
Tema 6. Automoción
Tema 7. Ferramentas especiais

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 43 - 02/03/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.