Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en espazos acuáticos naturais

Código:

222143

Data de inscrición:

29/04/2022 - 13/05/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

25

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

23/05/2022 - 25/05/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 6 / Aula de TAU

Horario:

9.00-14.00 e 15.00-18.00

Días:

23, 24 e 25 de maio de 2022

Obxectivos:

acadar a formación mínima que debe reunir o persoal auxiliar de información e primeiros auxilios en espazos acuáticos naturais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Contido:

Módulo 1. Desfibrilación semiautomática (5 horas)
Módulo 2. Soporte vital básico ( SVB), Posición lateral de seguridade ( PLS), Obstrución da vía aérea. ( OVA), Feridas e hemorraxias (3 horas)
Módulo 3. Traumatismos (cranial, torácico, abdominal, extremidades, medular) (5 horas)
Módulo 4. Ahogamiento, accidentes de múltiples vítimas e catástrofes (4 horas)
Módulo 5. Hipotermia, hipertermia, infarto agudo de miocardio, convulsións, hipoglucemia (5 horas)
Módulo 6. Seguridade e protección, apoio psicolóxico (3 horas)

Destinatarios:

- Auxiliar de información e primeiros auxilios en EAN
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Requisitos:

Preferencia: voluntarios protección civil (activos+curso básico)

Cumprir os requisitos establecidos no artigo 6 letras A), B) do Decreto 152/2021, do 21 de outubro.

Artigo 6. Requisitos
Para o exercicio profesional do persoal auxiliar de información e primeiros auxilios en espazos acuáticos naturais será necesario que o/a profesional solicite a inscrición na correspondente
sección do Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia, e que presente a documentación acreditativa de que reúne os seguintes requisitos:
a) Posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións que lle son propias.
b) Deberá estar en posesión do título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM 81 - 28/04/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante

Requests:

Durante do período de solicitude TEN QUE REMITIR la documentación de que cumpre os requisitos establecidos no artigo 6 letra B) do Decreto 152/2021, do 21 de outubro (Deberá estar en posesión do título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria)
correo: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal