Primeiros auxilios - básico

Código:

222084

Data de inscrición:

16/02/2022 - 25/02/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

24

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

18/05/2022 - 02/06/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Práctica o día 2: Aula 10 - Tatami

Horario:

TEORIA: en liña / PRÁCTICA presencial: (02/06/2022): 9.00-14.00 e 15.30-20.30

Días:

18/05/2022 ao 02/06/2022

Obxectivos:

Coñecer o significado da técnica asistencial, evidenciar dominio na práctica das técnicas de rescate e auxilio e coñecer a importancia de traumatismos, queimaduras, conxelacións, tratamentos en caso de infarto, etc e a súa gravidade, así como clarificar a actuación dos voluntarios neste tema

Contido:

Módulo 1. Aspectos xerais
1. Socorrismo: aspectos xerais.
2. Autoprotección. Seguridade na intervención
3. Avaliación Inicial do enfermo.
Módulo 2. Situacións de risco vital
1. Soporte Vital Básico. Reanimación Cardio Pulmonar ( RCP) e DESA.
2. Hemorraxias e shock.
Módulo 3. Outras situacións de urxencia
1. Feridas e contusións.
2. Queimaduras e alteracións da termorregulación.
3. Traumatismos osteoarticulares
Módulo 4. Recursos prácticas en primeiros auxilios
1. Mobilización, inmobilización e evacuación de feridos.
2. Caixa de primeiros auxilios

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. PARA A PARTE DE TELEFORMACIÓN: Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.31 15/02/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.