Atención á cidadanía

Código:

222067

Data de inscrición:

16/02/2022 - 25/02/2022

Número da edición:

2

Horas docentes:

12

Prazas:

24

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

15/06/2022 - 17/06/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

TELEPRESENZA- VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO + presencial na Agasp- aula 10

Horario:

15 e 16 de xuño en Telepresenza ( 9:30 a 13:30 h)/17de xuño en Presencial (9:30 a 13:30 h)

Días:

15, 16 e 17 de xuño de 2022

Contido:

Módulo 1: Atención á cidadanía. Compoñentes da atención
Módulo 2: A xestión de conflictos coa cidadnía
Módulo 3: A comunicación como ferramenta de traballo

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter prioritariamente a condición de demandante de emprego.
b) Ter superado o curso básico de protección civil.
c) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para a formación por streaming

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.31 15/02/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.