Control de drogas: criterios xudiciais

Código:

201120

Data de inscrición:

01/05/2020 - 14/05/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

25/05/2020 - 31/07/2020

Obxectivos:

Trátase dun curso tentou centrar a atención no que afecta a controis de drogas en calquera das súas manifestacións, tanto teñan efectos penais como administrativos. Non pode ignorarse que, no caso de proceder a aplicación da norma penal, han de terse claras as diferenzas entre o tipo infractor e o penal, que son, no caso das drogas, substancialmente distintos, xa que para o primeiro basta a mera presenza de drogas no organismo, mentres que para o segundo é inescusable probar a influencia daquelas na condución.

Así mesmo, realízase unha análise de dúas cuestións controvertidas na actualidade. Unha relativa á metroloxía, #cuestión esta inexistente polo momento no que a normas regulamentarias refírese, algo que deixa carente de fundamento o que se refire ao uso dos aparellos para detectar drogas no organismo cando se realizan as probas indiciarias. E outra relativa á cadea de custodia da segunda mostra de saliva, cando a primeira foi positiva. Sendo estes dous aspectos nos que se procurou centrar a atención polo que se refire ás resolucións xudiciais, algunhas delas moi recentes e ditadas no ámbito da autonomía galega.

Contido:

1 – Persoas obrigadas.
1.1 – Quen pode facer o control de drogas.
1.2 – Onde han de facerse as análises da saliva.

2 – Distinción entre a ilicitud penal e a administrativa na condución baixo a influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, ou substancias psicotrópicas (en diante drogas).
2.1 – Síntomas a ter en conta.
2.2 – Acta de síntomas.
2.3 – Falsos positivos.
2.3.1 – Duración de efectos e posibilidade de detección no tempo.
2.4 – Análise posible.

3 – O atestado e a acta de síntomas.
3.1 – Atestado.
3.2 – Acta de signos ou sintomatoloxía.
3.4– Cadea de custodia.

4 – Problemática derivada do previsto no Art. 796.1.7ª LECrim.
5.- Posible protocolo de actuación no caso de drogas.
6. Pautas de actuación respecto a a cadea de custodia.
7.-Práctica avaliación alumno.

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia