Control da seguridade alimentaria e sanidade anima

Código:

101053

Número da edición:

1

Horas docentes:

4

Prazas:

29

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

15/12/2010 - 15/12/2010

Lugar:

Santiago de Compostela (Coruña, A)

Localización:

Aula de formación da UPA

Aula/local:

Aula da Unidade do CNP adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia

Horario:

de 9.00 a 13.30 horas

Obxectivos:

- Coñecer a normativa sobre transporte de subprodutos animais e a operativa do control na estrada dos mesmos.
- Saber cales son os requirimentos normativos para o transporte de animais e cómo se efectúa o control do mesmo

Contido:

- Introdución e conceptos.
- Categorización de subprodutos.
- Condicións a cumprir polos vehículos na estrada.
- Documentación necesaria no transporte.
- Actividades de control, actuacións e incidencias.
- Manexo do cuestionario de traballo.
- Procedemento de comunicación de incidencias.
- Normativa de aplicación: conceptos básicos.
- Medios de identificación animal nas diferentes especies.
- Documentación básica necesaria para os movementos nas diferentes especies.
- Incidencias máis frecuentes / máis doadamente detectables.
- Procedemento de comunicación de incidencias.
- Normativa de aplicación: conceptos básicos.
- Requirimientos básicos dos medios de transporte.
- Condicións básicas dos animais transportados.
- Incidencias máis frecuentes / máis doadamente detectables.
- Documentación necesaria en transporte desde o punto de vista do benestar animal: modelos usados en Galicia e outros modelos existentes.
- Procedemento de comunicación de incidencias.

Destinatarios:

- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia